nic logo
nic logowaniegrafika
CRSZ » Moduły » Pytania i odpowiedzi SAP »

SAP - Pytania i odpowiedzi

Co zrobić w przypadku braku uprawnień do określonego źródła finansowania?

Procedurę należy stosować tylko w przypadku pojawienia się w aplikacji komunikatu "Brak uprawnień do...". Uprawnienia w aplikacji Podróże służbowe nie są zależne od tego, kto wypełnia wniosek/rozliczenia, a od osoby delegowanej.


MPK lub zlecenie
Należy przesłać wiadomość na adres sapiens.finanse@uj.edu.pl (jednocześnie do wiadomości dysponenta środków danego źródła) z informacją o numerze źródła, nazwiskiem osoby wyjeżdżającej oraz krótkim uzasadnieniem. Wiadomość powinna zostać wysłana ze skrzynki służbowej w domenie uj.edu.pl.
Jeśli uprawnienia mają być nadane czasowo, w wiadomości należy podać również kiedy ma się odbyć wyjazd finansowany ze wskazanego źródła finansowania.

Element PSP
Jeśli osoba wyjeżdżająca jest wykonawcą w projekcie, należy skontaktować się z odpowiednim działem (w zależności od rodzaju projektu z Działem Rozliczeń Projektów Krajowych, Działem Rozliczeń Projektów Strukturalnych lub Działem Rozliczeń Projektów Zagranicznych), celem dopisania osoby wyjeżdżającej w projekcie w roli WP Wykonawca.
Jeśli osoba wyjeżdżająca nie jest wykonawcą, ale może mieć finansowaną podróż ze wskazanego elementu PSP, powinna być wpisana w elemencie PSP w roli Uczestnik wyjazdu (UP). W tym celu należy postąpić zgodnie z umieszczoną tutaj procedurą.

 
nic
© 2013-2024 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego