CRSZ » Moduły » Pytania i odpowiedzi SAP »

SAP - Pytania i odpowiedzi

Co zrobić w przypadku braku uprawnień do określonego źródła finansowania?

Jeżeli podróż ma być finansowana z elementu PSP niebędącego dotacją (np. z grantu), a osoba wyjeżdżająca jest w nim wykonawcą, należy skontaktować się z odpowiednim działem (w zależności od rodzaju projektu z Działem Rozliczeń Projektów Krajowych, Działem Rozliczeń Projektów Strukturalnych lub Działem Rozliczeń Projektów Zagranicznych), celem dopisania osoby wyjeżdżającej w projekcie w roli WP Wykonawca.W pozostałych przypadkach należy przesłać wiadomość na adres sapiens.finanse@uj.edu.pl (jednocześnie do wiadomości dysponenta środków danego źródła) z informacją o numerze źródła, nazwiskiem osoby wyjeżdżającej oraz krótkim uzasadnieniem. Wiadomość powinna zostać wysłana ze skrzynki służbowej w domenie uj.edu.pl.
Jeśli uprawnienia mają być nadane czasowo, w wiadomości należy podać również kiedy ma się odbyć wyjazd finansowany ze wskazanego źródła finansowania.

 
© 2013-2021 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego