CRSZ » Komunikaty »

Nowe pole - tryb postępowania - przy wstępnym wprowadzaniu faktur w FV60 i MIR7

W związku ze zmianami w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (PZP) i tym samym koniecznością wysyłania sprawozdań do Urzędu Zamówień Publicznych uwzględniających tryb udzielonych zamówień, wprowadzone zostało nowe pole "tryb postępowania" przy wstępnym wprowadzaniu faktur w transakcjach FV60 oraz MIR7. Zaktualizowane zostały jednocześnie instrukcje dotyczące tych transakcji.

Pole "tryb postępowania" zawiera rozwijalną listę gdzie należy wybrać ze słownika właściwą wartość zawierającą:

- "rodzaj postępowania" (dostawa, usługa, robota budowlana) oraz
- "tryb realizacji" (art. 4 pkt 8, przetarg, negocjacje, zapytanie o cenę, art. 4 pkt 3 lit. e), g), h) i), dialog, zamówienie z wolnej ręki).

Nowa funkcjonalność będzie obowiązywać od 3 czerwca 2015 r.

Dodano: 2015-06-02 15:18:00

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego