CRSZ » Komunikaty »

Elektroniczne wnioski premiowe - obligatoryjne przez Portal Informacyjny

Zgodnie z komunikatem Rektora UJ nr 17 z 31 maja 2016 roku, wnioski premiowe kierowników jednostek UJ oraz CM są składane i akceptowane tylko i wyłącznie przez Portal Informacyjny. Uprawnienia na PI otrzymali wszyscy kierownicy, komunikat zaś nie reguluje ustaleń organizacyjnych, na którym szczeblu danego pionu/wydziału generowane są wnioski.

1. Instrukcja składania i akceptacji wniosku premiowego dostępna jest tutaj »

2. Do prawidłowego działania aplikacji należy używać przeglądarki Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej, z włączonym widokiem zgodności. Instrukcja ustawienia widoku zgodności dostępna jest tutaj »

3. Informujemy o możliwości utworzenia reguły zastępstw, zarówno do składania, jak i akceptacji wniosków. Instrukcja dostępna jest tutaj »

4. Przypominamy, że wnioski premiowe należy składać pomiędzy 1. a 5. dniem każdego miesiąca, zgodnie z Regulaminem Premiowania.

Dodano: 2016-06-09 14:15:00

 
© 2013-2023 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego