CRSZ » Komunikaty »

Wprowadzenie w systemie SAP nowych funkcjonalności dotyczących generowania dokumentów LT i MT

W dniu 1 stycznia 2017 roku w systemie SAP zostały wprowadzone nowe transakcje dotyczące generowania kart likwidacyjnych LT i kart zmiany miejsca użytkowania/zmiany osoby odpowiedzialnej materialnie MT. Osobami uprawionymi do generowania kart LT i MT w systemie SAP są osoby prowadzące ewidencję w jednostce i osoby materialnie odpowiedzialne za dany środek trwały.

W związku z powyższym w dniu 10 stycznia 2017 roku w Adytorium Maximum Sala Wystawowa A w godz. 9:00 - 13:30 odbędzie się w dwóch turach szkolenie, jedno dla osób, które nie pracowały dotychczas w SAP, drugie dla osób pracujących w systemie SAP.

Identyczne szkolenie, w podobnej konfiguracji, odbędzie się ponadto w dniu 11 stycznia 2017 roku, a miejsce spotkania zlokalizowane zostało w budynku Zespołu Dydaktyczno-Bibliotecznego przy ul. Gronostajowej 7, sala P1.2 (w godz. 9:00 - 13:30).

Zapisów na w/w szkolenia można dokonywać pod tym oto linkiem: www.sapiens.uj.edu.pl/sap_szkolenia

Wykaz transakcji:

1. ZFIAA_LT - wydruk dokumentu LT wysokocennego
2. ZFIAA_LT_NISKOCENNE - wydruk dokumentu LT niskocennego
3. ZSAT - raport środków trwałych dla osób prowadzących ewidencję oraz osób odpowiedzialnych materialnie
4. ZLT_NIS - raport wygenerowanych dokumentów LT niskocennych dla użytkowników
5. ZLT_WYS - raport wygenerowanych dokumentów LT wysokocennych dla użytkowników
6. ZFIAA_MT - wydruk dokumentu MT
7. ZMT_STAN - raport wygenerowanych dokumentów MT dla użytkowników

Linki do instrukcji dot. nowych transakcji:

www.sapiens.uj.edu.pl/instrukcje_srodki_trwale

Linki do aktów prawnych:

Zarządzenie nr 122 Rektora UJ z 28 grudnia 2016 roku w sprawie: zmiany Instrukcji w sprawie trybu i zasad postępowania ze zbędnymi lub zużytymi składnikami majątku Uniwersytetu Jagiellońskiego (nie dotyczy Collegium Medicum)

Zarządzenie nr 121 Rektora UJ z 28 grudnia 2016 roku w sprawie: zmiany Instrukcji w sprawie zasad uznawania składników majątku za środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne w Uniwersytecie Jagiellońskim (nie dotyczy Collegium Medicum)

Komunikat nr 36 Kwestora UJ z 28 grudnia 2016 roku w sprawie: wprowadzenia nowych transakcji w systemie SAP dotyczących likwidacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) oraz zmiany miejsca użytkowania/zmiany osoby odpowiedzialnej materialnie za środki trwałe i wartości niematerialne i prawne (WNiP) (nie dotyczy Collegium Medicum)

Wszelkich informacji udziela:

Dział Ewidencji Majątku tel. 3204, 3205, 3207, 3241
Sekcja Systemów Zarządzania Uczelnią Zespół Basis tel. 3263, 3253 (uprawnienia, loginy)
Sekcja Systemów Zarządzania Uczelnią Zespół FI tel. 3250, 3248 (pomoc techniczna).

Dodano: 2017-01-02 12:48:00

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego