CRSZ » Komunikaty »

Procedura postępowania w przypadku zmian i usuwania wniosków do umów cywilno-prawnych (dotyczy UJKR)1. Wnioski w statusie "O" (otwarty)

Jeśli istnieje konieczność zmiany danych wpisanych na wniosku, które nie są edytowalne (np. kwota lub źródło finansowania), należy utworzyć nowy wniosek. Stary wniosek zostanie usunięty po wcześniejszym mailu z Jednostki na adres sapiens.finanse@uj.edu.pl

2. Wnioski w statusie "W" (weryfikacja)

- Umowa nie jest podpisana:

Jeśli zmiana dotyczy kwoty lub źródła finansowania należy wysłać maila na adres sapiens.finanse@uj.edu.pl z potwierdzeniem posiadania wniosku papierowego oraz informacją, że Umowa nie została podpisana. Dotychczasowy wniosek zostanie usunięty, zaś użytkownik musi utworzyć nowy wniosek.

Jeśli zmiana nie dotyczy kwoty lub źródła finansowania, Sekcja Weryfikacji i Kontroli może zmienić status wniosku na otwarty "O" i przekazać do poprawki na jednostkę. Wówczas wniosek po poprawkach musi być ponownie wydrukowany i ponownie przejeść ścieżkę akceptacji.

- Umowa jest już podpisana i dojdzie do skutku:

Konieczne jest sporządzenie (poza systemem SAP) przez Jednostkę wniosku do Aneksu - wzór znajduje się tutaj » (lub na stronie www.dso.uj.edu.pl/umowy-cywilno-prawne). Wniosek ten w formie papierowej jest podpisywany i na etapie Weryfikacji odpowiednie osoby w działach dokonują zmian na obligu.

- Umowa jest już podpisana i nie dojdzie do skutku:

Tak jak dotychczas jednostka wysyła maila na adres sapiens.finanse@uj.edu.pl z potwierdzeniem posiadania wniosku papierowego oraz informacją, że Umowa nie doszła do skutku. Wniosek zostanie usunięty. Po stronie jednostki jest dopełnienie formalności związanych z rozwiązaniem umowy.

3. Wnioski w statusie "Z" (zamknięty) lub "Y" (zaakceptowany).

- Umowa została podpisana i nie dojdzie do skutku:

Jednostka informuje osobę z DSO o tym fakcie. Wówczas wniosek zostaje anulowany przez CRSZ (status "N" niezrealizowany) po uprzednim potwierdzeniu przez DSO.

- Umowa została podpisana i dojdzie do skutku:

Konieczne jest sporządzenie (poza systemem SAP) przez Jednostkę wniosku do Aneksu - wzór znajduje się tutaj » (lub na stronie www.dso.uj.edu.pl/umowy-cywilno-prawne). Wniosek ten w formie papierowej jest podpisywany i na etapie Weryfikacji odpowiednie osoby w działach dokonują zmian na obligu.

Dodano: 2017-01-02 15:35:00

 
© 2013-2024 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego