CRSZ » Komunikaty »

Dodatkowe informacje na wniosku do umów cywilno-prawnych (dotyczy UJKR)

W związku z Zarządzenia Rektora nr 123 z dnia 30.12.2016 r. zmieniony został sposób tworzenia wniosku UCP w systemie SAP.

Podczas tworzenia wniosku UCP w transakcji ZFMX01 zostały dodane nowe pola:

1. Formularz dla UCP - pole, które użytkownik musi uzupełnić. W zależności od dokonanego wyboru generowany jest odpowiedni formularz zgodnie z załącznikami 1, 2 powyższego zarządzenia.

2. Stawka godz. / Liczba godz. - pola te uzupełniane są w przypadku wyboru umowy zlecenia oraz formularza nr 1. Użytkownik wpisuje stawkę godzinową oraz liczbę godzin na wykonanie przedmiotu umowy.

W razie wątpliwości prosimy korzystać z instrukcji zamieszczonej na stronie:
www.sapiens.uj.edu.pl/SAP_Instrukcja_292_Tworzenie_wniosku_dla_umowy_cywilno_prawnej

Link do zarządzenia:

Zarządzenie nr 123 Rektora UJ z 30 grudnia 2016 roku w sprawie: zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Jagiellońskim z osobami fizycznymi w celu wykonania pracy na innej podstawie niż stosunek pracy (nie dotyczy Collegium Medicum)

Dodano: 2017-01-03 12:20:00

 
© 2013-2023 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego