CRSZ » Komunikaty »

Nowe sposoby płatności w aplikacji - podróże służbowe

W związku z koniecznością zmiany procedury ewidencji dokumentów związanych z podróżami służbowymi w aplikacji Podróże służbowe dodane zostaną nowe sposoby płatności.

Od dnia 4 marca 2017 roku dostępnych będzie 5 sposobów płatności:

1) Płatność kartą Visa Business - wybierany, gdy płatność będzie dokonana za pomocą służbowej karty Visa Business,

2) Faktury ze środków delegowanego do zwrotu przez Uczelnię - wybierany dla wszystkich wydatków rozliczanych na podstawie faktur/rachunków wystawionych na Uniwersytet Jagielloński, które zostały wcześniej opłacone przez wyjeżdżającego z własnych środków,

3) Ryczałty i bilety ze środków delegowanego do zwrotu przez Uczelnię - wybierany dla wszystkich wydatków rozliczanych bez konieczności przedstawienia faktury/rachunku wystawionego na Uniwersytet Jagielloński (np. diety i ryczałty, bilety autobusowe, bilety kolejowe),

4) Płatność przez Uczelnię - wybierany dla wszystkich wydatków opłacanych bezpośrednio przez Uniwersytet Jagielloński,

5) Zaliczka wypłacona wyjeżdżającego - wybierany, gdy osoba wyjeżdżająca chce pobrać przed wyjazdem zaliczkę na planowane wydatki.

Lista dostępnych sposobów płatności zależna jest od zadeklarowanego rodzaju wydatku (szczegóły w tabeli »)

Do prawidłowego rozliczenia podróży służbowej konieczne jest przedstawienie oryginałów faktur/rachunków wystawionych na Uniwersytet Jagielloński.

Koszty przejazdu środkami transportu publicznego (np. pociąg, autobus) mogą zostać rozliczone na podstawie przedstawionych oryginałów biletów.

Świadczenia ryczałtowe (dieta pobytowa, ryczałt hotelowy, ryczałt na dojazdu lokalne) nie wymagają do rozliczania przestawiania dodatkowych dokumentów.

Dodano: 2017-02-27 13:45:00

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego