CRSZ » Komunikaty »

Informacja o nowych materiałach przy refundacji wynagrodzeń

Od dnia 10.05.2017 r. obowi±zuj± nowe materiały przy wystawianiu not wewnętrznych do refundacji wynagrodzeń i ich pochodnych, które znajduj± się w grupie materiałowej REFUN.

Wystawiaj±c notę w transakcji VA01 należy wybrać rodzaj zlecenia: ZREF.

Poniżej zestawienie nowych materiałów:

Ref. wynagrodzenia Wynagrodzenia osobowe - ref.wewnętrzna
Ref. wynagr.um. zlec Wynagrodzenia - umowy zlecenia
Ref. wyn.um. dzieło Wynagrodzenia - umowy o dzieło
Ref. wynagr. dodatk. Wynagrodzenia - dodatkowe roczne
Skł. ubezp. emeryt. Składki na ubezpieczenie emerytalne
Skł. ubezp. rentowe Składki na ubezpieczenie rentowe
Skł. ubezp. wypadk. Składki na ubezpieczenie wypadkowe
Skł. Fundusz Pracy Składki - Fundusz Pracy
Ref. ZF¦S Koszty odpisu na ZF¦S

Dodano: 2017-05-11 09:50:00

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego