nic logo
nic logowaniegrafika
CRSZ » Komunikaty »

Informacja o nowych materiałach przy refundacji kosztów delegacji

Przy wystawianiu not zewnętrznych dotyczących refundacji kosztów delegacji od dnia 19.01.2018 r. należy korzystać z materiałów, które znajdują się w grupie materiałowej UJD01.

Hierarchia prod.MateriałKrótki tekst materiału
UJD01DELEG.KRAJRefundacja kosztów delegacji krajowej
UJD01DELEG./PSP.KRAJRefundacja kosztów delegacji krajowej
UJD01DELEG.ZAGR.Refundacja kosztów delegacji zagranicznej
UJD01DELEG./PSP.ZAGR.Refundacja kosztów delegacji zagranicznej

Nowych kodów materiałów należy używać wg poniższej zasady:

Deleg.kraj - używamy w przypadku refundacji środków dotyczących kosztów podróży krajowych, a zwrot dotyczy MPK/zlecenia.

Deleg./PSP.kraj - używamy w przypadku refundacji środków dotyczących kosztów podróży krajowych, a zwrot dotyczy elementu PSP.

Deleg.zagr. - używamy w przypadku refundacji środków dotyczących kosztów podróży zagranicznych, a zwrot dotyczy MPK/zlecenia.

Deleg./PSP.zagr. - używamy w przypadku refundacji środków dotyczących kosztów podróży zagranicznych, a zwrot dotyczy elementu PSP.

Dotychczasowe materiały przestają obowiązywać od dnia 17.01.2018 r. i nie należy z nich korzystać.

Dodano: 2018-01-19 15:00:00

 
nic
© 2013-2024 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego