CRSZ » Komunikaty »

Zmiany w sposobie wprowadzania dokumentów żądań zaliczek

W związku ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług od dnia 1 listopada 2019 roku następuje zmiana w sposobie wprowadzania przedpłat (żądanie zaliczki - transakcja F-47) w systemie SAP.

Płatności do kontrahentów krajowych w walucie PLN na podstawie faktur proforma lub w przypadku braku dokumentu proformy na podstawie "Wniosku o dokonanie przedpłaty" (załącznik nr 7 do instrukcji obiegu dokumentów), powinny być realizowane z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności.


Żądanie zaliczki wprowadzone do sytemu SAP powinno zawierać informację o kwocie podatku VAT (nie dotyczy to dokumentów ze stawką "zw" i "0"). Kwota VAT powinna widnieć na dokumencie otrzymanym od kontrahenta. W przypadku, gdy dokument zawiera informację o stawce podatku określonej w procentach, kwotę podatku należy obliczyć. W przypadku braku wystarczających informacji na dokumencie,  dane te należy pozyskać od kontrahenta (może to być informacja pozyskana drogą elektroniczną).


Zaktualizowane instrukcje znajdują się poniżej:


Żądanie zaliczki w referencji do rezerwacji »


Żądanie zaliczki w referencji do rezerwacji - wiele pozycji »


Żądanie zaliczki w referencji do zamówienia »


W przypadku wątpliwości:» w sprawach merytorycznych
- kontakt z Panią Agatą Gąsiorek (adres e-mail: agata.gasiorek@uj.edu.pl)


» w sprawach technicznych
- kontakt z Zespołem FI Sekcji Systemów Zarządzania Uczelnią (adres e-mail: sapiens.finanse@uj.edu.pl)

Dodano: 2019-10-31 09:30:00

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego