CRSZ » Komunikaty »

Zakupy z umów ogólnouczelnianych w systemie SAP (nie dotyczy Collegium Medicum)

W związku ze zmianami w Ustawie o zamówieniach publicznych wprowadza się ujednolicenie procesu zakupów dotyczących umów ogólnouczelnianych w systemie SAP.

1. Zakupy, dla których zamówienia do kontrahentów wysyłane są bezpośrednio z systemu SAP

Ten sposób realizacji zakupów funkcjonuje już od dłuższego czasu. Rozwiązanie wyklucza inne formy składania zamówień niż z systemu SAP.
Proces w systemie SAP rozpoczynamy od utworzenia zgłoszenia zapotrzebowania w referencji do kontraktu - instrukcja dostępna pod adresem:
www.sapiens.uj.edu.pl/SAP_Instrukcja_401_Zgloszenie_zapotrzebowania_w_referencji_do_kontraktu

Pełna lista aktualnych umów z nr kontraktu w SAP są dostępne na stronie: www.dz.uj.edu.pl/komunikaty-i-umowy

Przypominamy jednocześnie, iż tworzenie "zapotrzebowania w referencji do kontraktu" pozwala na automatyczne generowanie zamówień na podstawie złożonego zapotrzebowania oraz na automatyczne wysyłanie zamówień drogą elektroniczną (e-mail) do dostawcy oraz wnioskodawcy.

2. Zakupy, dla których zamówienia do kontrahentów wysyłane są poza systemem SAP

Ten sposób realizacji zakupów jest analogiczny do przedstawionego powyżej. Różnice to:

- w zgłoszeniu zapotrzebowania odnosimy się do kontraktów z listy umieszczonej na stronie www.dz.uj.edu.pl/umowy-ogolnouczelniane-poza-sap
- w zgłoszeniu zapotrzebowania w kolumnie ilość wpisujemy wartość netto zakupu - zamówienia są generowane w systemie SAP automatycznie ale nie są wysyłane do kontrahenta - towar jest zamawiany z wykorzystaniem portalu kontrahenta, mailowo lub telefonicznie.

Instrukcja znajduje się tutaj » /dostępna aktualizacja/

Równocześnie informujemy, iż osoby zainteresowane, a w szczególności osoby mające problemy z używaniem transakcji ME51N, mogą uzyskać szkolenia z tego zakresu. Informacji i pomocy technicznej udziela Grzegorz Furmanek (grzegorz.furmanek@uj.edu.pl) oraz Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych (Zespół Finansowy - sapiens.finanse@uj.edu.pl).

Dodano: 2020-02-12 08:00:00

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego