CRSZ » Komunikaty »

Uprawnienia w systemie SAP - 2020

Szanowni Państwo, w związku z wygaśnięciem przed 1 stycznia 2021 r. w systemie SAP UJ części spośród uprawnień przyznanych Pracownikom Uczelni uprzejmie przypominamy o konieczności złożenia odpowiedniego wniosku.

Listę posiadanych uprawnień oraz daty ich wygaśnięcia można sprawdzać na bieżąco, używając dedykowanej do tego celu transakcji SAP: ZMOJEUPRAWNIENIA.

Złożenie stosownego wniosku jest możliwe:

1. w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej www.sapiens.uj.edu.pl/uprawnienia
2. lub w formie papierowej »

Podstawę prawną konieczności przedłużenia ważności w/w uprawnień stanowi zarządzenie nr 85 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 38 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 maja 2018 roku w sprawie ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Jagiellońskim (z późn. zm.).

Dodano: 2020-10-31 08:00:00

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego