CRSZ » Komunikaty »

Wnioski o umowy cywilno-prawne na Portalu Informacyjnym (UJKR)

Zgodnie z Komunikatem nr 31 Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej z dnia 10 listopada 2020 roku, wnioski o umowy cywilno-prawne od dnia 16 listopada 2020 roku należy składać w formie elektronicznej poprzez Portal Informacyjny UJ.

Nowa funkcjonalność automatyzuje niektóre czynności oraz wprowadza elektroniczny proces akceptacji wniosku UCP. W szczególności dotyczy to sytuacji:
  • utworzenie elektronicznego wniosku UCP skutkuje automatycznym utworzeniem rezerwacji środków (obliga),
  • elektroniczna akceptacja wniosku przyspiesza proces zatwierdzania dokumentu (już bez konieczności jego drukowania),
  • po akceptacji wniosku zostaje zaewidencjonowany wpis (umowa) w module HR,
  • po akceptacji wniosku jest możliwość wydruku umowy/rachunku (odpowiednie formularze) z częściowo wypełnionymi informacjami pobranymi z zaakceptowanego dokumentu,
  • możliwość tworzenia wniosków z wzorca
Poniżej przedstawiony jest opis procesu:

1. Utworzenie wniosku UCP

Szczegółowa instrukcja opisu tworzenia wniosku znajduje się tutaj »

UWAGA! Nie ma konieczności drukowania zaakceptowanego wniosku.

2. Elektroniczna akceptacja wniosku UCP

Informacja o konieczności akceptacji/odrzucenia wysyłana jest (tak jak w innych procesach elektronicznych) mailem z możliwością bezpośredniej akceptacji poprzez kliknięcie w odpowiedni link. Równolegle wniosek do akceptacji pojawia się na Centralnej Liście Roboczej na Portalu Informacyjnym.

3. Podpisanie umowy

Do zatwierdzonego wniosku istnieje możliwość wydruku dedykowanych formularzy umów/rachunków z częściowo wypełnionymi danymi. Oczywiście dokumenty umowy/rachunków musza zostać dostarczone do Działu Spraw Osobowych.

Jeśli w trakcie procesu elektronicznej akceptacji wniosku bądź już po jej zakończeniu istnieje konieczność wprowadzenia zmian lub usunięcia wniosku, należy w zależności od sytuacji zastosować poniższą procedurę - Procedura zmian dla wniosków złożonych na PI »

Wsparcia technicznego w zakresie obsługi i działania aplikacji udziela Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych UJ (012 663 50 10 oraz sapiens.kadry@uj.edu.pl).

Najczęściej pojawiające się problemy i sposoby ich rozwiązania można znaleźć w części - Pytania i odpowiedzi »

Dodano: 2020-11-16 08:55:00

 
© 2013-2021 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego