CRSZ » Komunikaty »

Obieg elektroniczny dokumentów OT

Zgodnie z zarządzeniem nr 153 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 grudnia 2020 roku od dnia 1 stycznia 2021 roku zmienia się sposób procedowania karty OT - przyjęcie środka trwałego.

Do środków trwałych przyjętych do używania po 1 stycznia 2021 roku karty OT należy wystawiać w systemie SAP (transakcja ZFIAAOT lub aplikacja Tworzenie dokumentu OT w Portalu Informacyjnym).

Dokumenty OT powinny być wystawiane w trybie obiegu elektronicznego i wysyłane do elektronicznej akceptacji.

Nie należy drukować kart OT.

Tryb obiegu papierowego pozostaje dostępny jedynie w przypadku, gdy osoba materialnie odpowiedzialna/sprawująca pieczę nie posiada konta w systemie SAP oraz maila w domenie uj.edu.pl.

Instrukcje dla pracowników korzystających z oprogramowania SAP Logon:
- Tworzenie dokumentu OT obieg elektroniczny SAP

Instrukcja dla pracowników korzystających z Portalu Informacyjnego UJ:
- Tworzenie dokumentu OT obieg elektroniczny PI

Dodano: 2020-12-31 13:30:00

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego