CRSZ » Komunikaty »

Komunikat w sprawie przenoszenia nierozliczonych oblig na 2021 r. - dotyczy jednostki gospodarczej UJKR

W przypadku konieczności przeniesienia nierozliczonych oblig (rezerwacje środków, zapotrzebowania, zamówienia) na 2021 r. należy wysłać maila do odpowiedniego działu.

1. Dla oblig z tytułu zleceń inwestycyjnych o numerach: 100000000040, 100000000060, od 100000000171 do 100000000187 oraz elementów PSP zaczynających się od K/IIA* oraz P* - mail do magdalena.weideman@uj.edu.pl

2. Dla oblig na pozostałych zleceniach (nie spełniających kryteriów z punktu 1), MPK-ach, Centrach zysku - mail do jednej z osób katarzyna.goraj@uj.edu.pl lub beata.slowik@uj.edu.pl

3. Dla oblig z pozostałych elementów PSP (poza tymi z punktu 1) - mail do osób odpowiedzialnych w księgowości za rozliczanie poszczególnych projektów. PSP zaczynające się od:
  - S* do Działu Rozliczeń Projektów Strukturalnych (DRPS),
  - Z* do Działu Rozliczeń Projektów Zagranicznych (DRPZ),
  - K*(poza K/IIA*) do Działu Rozliczeń Projektów  Krajowych (DRPK),
  - D*,N*, U* do Działu Księgowości (DK).

Dodano: 2020-12-31 14:30:00

 
© 2013-2021 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego