CRSZ » Komunikaty »

Dodano instrukcję: Wniosek o przyznanie ¶wiadczeń z ZF¦S (UJKR)

Uprzejmie informujemy o dodaniu instrukcji pt.: Wniosek o przyznanie ¶wiadczeń z ZF¦S (UJKR).

Dostępna jest pod tym oto linkiem »

UWAGA:

Pracownikom Collegium Medicum aplikacja zostanie udostępniona w póĽniejszym terminie, uzgodnionym z DSO UJ CM.

Wsparcia technicznego w zakresie obsługi i działania aplikacji udziela Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych UJ - sapiens.kadry@uj.edu.pl.

Dodano: 2021-04-15 12:00:00

 
© 2013-2024 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego