CRSZ » Komunikaty »

Informacja dotycząca wystawiania faktur za opłaty konferencyjne

W związku z koniecznością odrębnego ewidencjowania przychodów z tytułu opłat konferencyjnych dotyczących działalności dydaktycznej i badawczej, w systemie SAP utworzono nowe materiały, które znajdują się w hierarchii produktów, w grupie materiałowej UJC01.

Wystawiając faktury należy wybrać odpowiedni materiał zgodnie ze zleceniem konferencyjnym założonym przez Dział Budżetowania, Kontrolingu i Analiz.

Materiały dla działalności dydaktycznej:

Hierarchia prod.MateriałKonto KGKrótki tekst materiałuKlasyfikacja podatkowa
UJC01KONFERENCJA-NP7025000000Opłata konferencyjnaNP.
UJC01KONFER.OPŁ7025000000Opłata konferencyjnaZW
UJC01Konfer.23%7025000000Opłata konferencyjna23%

Materiały dla działalności badawczej:

Hierarchia prod.MateriałKonto KGKrótki tekst materiałuKlasyfikacja podatkowa
UJC01OPŁ.KONFER.NP BAD.7033500000Opłata konferencyjnaNP.
UJC01OPŁ.KONFER.BAD.ZW7033500000Opłata konferencyjnaZW
UJC01OPŁ.KONFER.BAD.23%7033500000Opłata konferencyjna23%

Materiały dotyczące zaliczek są wspólne dla obu działalności:

Hierarchia prod.MateriałKonto KGKrótki tekst materiałuKlasyfikacja podatkowa
UJC01ZALICZKA-KONFER8406600000Zaliczka-opłata konferencyjnaZW
UJC01ZALICZKA-KONFER.NP8406600000Zaliczka-opłata konferencyjnaNP.
UJC01ZALICZKA-KONFER23%8406600000Zaliczka-opłata konferencyjna23%


* W przypadku konferencji on-line należy wybrać właściwy materiał ze względu na status uczestnika konferencji:

- Uczestnik krajowy - stawka ZW
- Uczestnik zagraniczny:

1. Firma/Instytucję uczestnik podał NIP (podmiot będący podatnikiem VAT) - stawka NP. plus informacja na fakturze: „The invoice is subject to the reverse charge mechanism”.
2. Firma/Instytucja uczestnik nie podał NIP-u, (podmiot niebędący podatnikiem VAT) - stawka ZW.
3. Osoba fizyczna będącą podatnikiem VAT w innym kraju niż Polska i spoza UE posiada NIP - stawka NP plus informacja na fakturze: „The invoice is subject to the reverse charge mechanism”.
4. Osoba fizyczna niebędąca podatnikiem VAT - stawka ZW.

*konferencja on-line - wymagany udział człowieka, gdyż w przypadku konferencji prowadzonych zdalnie bez udziału człowieka - usługa staje się usługą elektroniczną w rozumieniu przepisów VAT i wtedy zastosowanie mają inne regulacje przepisów w zakresie VAT).

Dodano: 2021-06-23 14:20:12

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego