CRSZ » Komunikaty »

Obieg elektroniczny dokumentów MT/MO

Od 1 stycznia 2022 roku zmienia się sposób procedowania dokumentu MT/MO – zmiana miejsca środka trwałego.

Dokumenty MT/MO od 1 stycznia 2022 roku będzie można tworzyć wyłącznie na Portalu Informacyjnym w aplikacji Dokumenty MT.

Dokumenty MT/MO powinny być wystawiane w trybie obiegu elektronicznego i wysyłane do elektronicznej akceptacji.

Nie należy drukować dokumentów MT/MO.

Tryb obiegu papierowego pozostaje dostępny jedynie w przypadku, gdy osoba materialnie odpowiedzialna/sprawująca pieczę nie posiada konta w systemie SAP oraz maila w domenie uj.edu.pl.

Instrukcja dla dokumentów MT UJKR:
-Dokumenty MT obieg elektroniczny UJKR

Instrukcja dla dokumentów MT/MO:
-Dokumenty MT/MO obieg elektroniczny UJCM

Dodano: 2021-12-30 12:40:39

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego