CRSZ » Komunikaty »

Elektroniczne wnioski o zmianę urlopu wypoczynkowego w Portalu Informacyjnym (Pilotaż na wybranych jednostkach UJKR)

Zgodnie z pismem okólnym nr 1 Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej z dnia 11 stycznia 2022 roku, od dnia 12 stycznia 2022 rozpoczął się pilotaż wniosków o zmianę urlopu wypoczynkowego w Portalu Informacyjnym na wybranych jednostkach UJ.

Do uczestnictwa w pilotażowym wdrożeniu elektronicznego wnioskowania o zmianę terminu wykorzystania urlopu wypoczynkowego w PI, zostały wyznaczone następujące jednostki organizacyjne UJ:
1) Wydział Chemii;
2) Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej;
3) Bibliotekę Jagiellońską;
4) jednostki administracji ogólnouczelnianej podporządkowane Kwestorowi UJ (z wyłączeniem jednostek podporządkowanych Zastępcy Kwestora ds. Collegium Medicum);
5) Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych UJ;
6) Centrum Spraw Osobowych.

Szczegółowa instrukcja do zmiany terminu urlopu wypoczynkowego znajduje się tutaj »

Dodano: 2022-01-12 10:26:14

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego