CRSZ » Komunikaty »

Elektroniczne wnioski o zmianę urlopu wypoczynkowego w Portalu Informacyjnym - wszystkie jednostki organizacyjne UJ (nie dotyczy Collegium Medicum)Zgodnie z komunikatem nr 7 Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej z dnia 1 kwietnia 2022r., od dnia 4 kwietnia 2022r. wszystkie jednostki organizacyjne UJ (nie dotyczy Collegium Medicum) zobowiązane są do procedowania wniosków o zmianę terminu wykorzystania urlopu wypoczynkowego wyłącznie w formie elektronicznej poprzez Portal Informacyjny UJ (kafelek „Zmiana urlopów”).

Szkolenia oraz pomoc techniczną w zakresie obsługi i działania aplikacji zapewnia
Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych UJ https://www.sapiens.uj.edu.pl/.

Zapisy na szkolenia odbywają się poprzez stronę:
https://www.sapiens.uj.edu.pl/sap_szkolenia
.

Instrukcje dotyczące składania i akceptacji wniosków o zmianę terminu urlopu
wypoczynkowego dostępne są pod adresem https://www.sapiens.uj.edu.pl/Portal_aplikacje.

Informacji merytorycznych udziela Centrum Spraw Osobowych https://cso.uj.edu.pl.

Dodano: 2022-04-04 12:18:56

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego