CRSZ » Komunikaty »

Zmiana zasad tworzenia haseł w systemie SAP PRD UJ

Aby pozostać w zgodzie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w produkcyjnym systemie SAP Uniwersytetu Jagiellońskiego od dnia 12 października 2009 roku zmianie ulegną zasady tworzenia haseł użytkownika.

W tym dniu (12 października 2009 roku) każdy użytkownik po zalogowaniu się do systemu produkcyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego zostanie poproszony o zmianę swojego hasła produkcyjnego. Nowo tworzone hasło powinno posiadać co najmniej:
- jedną cyfrę,
- jedną dużą (DRUKOWANĄ) literę,
- jedną małą literę,
- składać się z minimum 8 znaków.

Automatycznie system SAP wymusi zmianę hasła co 30 dni, a także zapamięta trzy ostatnio wprowadzone do systemu hasła (w związku z czym wprowadzone hasło musi być różne od trzech poprzednich).

W celu lepszego zrozumienia zasad tworzenia silnych haseł przygotowano instrukcję tworzenia silnego hasła.

Zasady tworzenia haseł będą również widoczne z prawej strony okna logowania programu SAP GUI.

W razie pytań prosimy o zgłoszenia telefoniczne do Sekcji Utrzymania Systemu Zintegrowanego lub mailowo na adres sapiens@uj.edu.pl.

Dodano: 2009-10-02 13:04:47

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego