CRSZ » Komunikaty »

Rozszerzona ewidencja budżetowa na elementach psp K/NCN*

W związku z wprowadzonymi przez NCN zmianami w zakresie raportowania „Innych kosztów bezpośrednich” w projektach badawczych i w odpowiedzi na zgłaszane przez Kierowników projektów prośby o prowadzenie szczegółowej ewidencji wydatków w projektach finansowanych z NCN utworzona i ujednolicona została maska dla elementów PSP - K/NCN*.

Od strony budżetów pozycja finansowa 901 (pozostałe wydatki) została podzielona na następujące podpozycje, tj.

901_INNE_KOSZTY
901_MATERIAŁY
901_USŁUGI_OBCE
901_WIZYTY
901_WYJAZDY
901_WYK_ZBIOR

W ramach tych pozycji wprowadzane będą budżety zgodnie z planem ujętym w kosztorysie projektu.

W przypadku konieczności dokonania przesunięć środków między tymi pozycjami przygotowana została transakcja ZFM_FMBBC_NCN. Dostęp do niej jest możliwy po uprzednim złożeniu formularza uprawnień i wskazaniu przez Kierownika projektu osoby/osób z jednostki, w której realizowany jest projekt.
Każdorazowe wykonanie przesunięcia środków w budżecie projektu w ww. transakcji musi być wcześniej uzgodnione z opiekunem projektu w Centrum Wsparcia Nauki UJ lub Działu Nauki UJ CM.

W razie pytań/wątpliwości prosimy o kontakt z odpowiednimi jednostkami merytorycznymi.

Dodano: 2022-07-25 10:29:43

 
© 2013-2023 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego