CRSZ » Komunikaty »

Nowy Portal Informacyjny UJ

W najbliższą środę, tj. 19.04.2023 r., o godzinie 23:00, nastąpi zmiana w Portalu Informacyjnym UJ. Od tego momentu zmieni się technologia prezentowanych treści. Obecny system SAP Enterprise Portal zostanie zastąpiony przez nowy SAP Fiori.

Wraz ze zmianą technologii zmieni się jakość prezentowanych informacji, a także pojawi się wiele udogodnień dla użytkownika:

- Angielska wersja aplikacji;
- "Płynne" przełączanie się pomiędzy wersjami językowymi, bez konieczności ponownego logowania.
- Dynamiczne kafelki - na wybranych kafelkach pojawią się informacje związane z treściami prezentowanymi w aplikacji (np. na kafelku z Centralną Listą Roboczą wyświetlana będzie ogólna liczba wniosków, które użytkownik ma do przetworzenia).

Pod adresem www.sapiens.uj.edu.pl/fiori znajduje się formularz, za pomocą którego można zgłaszać błędy w funkcjonowaniu Portalu Informacyjnego. Formularz ten jest także dostępny po zalogowaniu na pi.uj.edu.pl w zakładce Ogólne - kafelek "Zgłoś problem w PI".

Przypominamy także, że na naszej stronie znajdują się wszystkie potrzebne informacje pomocne w pracy z naszymi systemami. Znaleźć tam można także instrukcje stanowiskowe oraz kontakt do naszej sekcji, jeśli konieczna będzie pomoc. Zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Dodano: 2023-04-18 08:45:00

 
© 2013-2023 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego