CRSZ » Komunikaty »

Wnioski do umów cywilno-prawnych – narzuty

Przy tworzeniu wniosków do umów cywilno-prawnych* w systemie SAP ustalono stały procent narzutu równy 19,64%. Z uwagi na możliwość pojawienia się umów z „zerowym” narzutem prosimy wyznaczyć osobę na jednostce, która będzie miała możliwość wyboru stawki narzutu 19,64% lub 0%.

Uprawnienia będą nadawane po wcześniejszym dostarczeniu wypełnionego formularza - „Uprawnienia ogólne” (strona główna www.sapiens.uj.edu.pl) i podpisanego przez kierownika Jednostki. W polu „Inne uprawnienia” proszę wpisać „uprawnienia do zerowego narzutu przy wnioskach do umów cywilno-prawnych”.

Zwracamy uwagę, że stawkę narzutu 0% możemy stosować tylko w ściśle uzasadnionych przypadkach (na pewno dla umów o dzieło zawartych z osobami niebędącymi pracownikami UJ).

Osoby tworzące wniosek ponoszą odpowiedzialność za wybraną stawkę narzutu.

* - nie dotyczy umów na zajęcia dydaktyczne

Dodano: 2010-03-12 15:05:31

 
© 2013-2023 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego