nic logo
nic logowaniegrafika
CRSZ » Komunikaty »

Nowe protokoły likwidacyjne w SAP

W ślad za Zarządzeniem nr 69 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 7 czerwca 2023 roku w sprawie: Instrukcji w sprawie trybu i zasad postępowania ze zbędnymi lub zużytymi składnikami majątku Uniwersytetu Jagiellońskiego zmienia się częściowo proces likwidacji dla etapu mającego miejsce po wystawieniu karty likwidacyjnej.

Dotychczas każdorazowa likwidacja kończona była protokołem likwidacji wystawianym przez Zespół ds. Likwidacji Zbędnych Składników Majątkowych (ZdsLZSM), który to należało podpisać i odesłać.

Zgodnie z nowym zarządzeniem ten etap został podzielony na dwie części:
- w przypadku, kiedy wywóz zlikwidowanych składników ma zorganizować ZdsLZSM, po otrzymaniu informacji o zaakceptowaniu karty likwidacyjnej konieczne będzie wygenerowanie zgłoszenia utylizacji w systemie SAP – instrukcja znajduje się tutaj
- w przypadku, kiedy jednostka utylizuje likwidowane przedmioty we własnym zakresie bądź przedmioty te posłużą do innych celów (np. naprawa innych urządzeń), konieczne będzie wystawienie protokołu kasacyjnego w systemie SAP – instrukcja znajduje się tutaj

W przypadku dodatkowych pytań pomocy udziela:
w sprawach technicznych - Sekcja SAP (www.sapiens.uj.edu.pl/kontakt),
w sprawach merytorycznych - pracownicy Zespołu ds. Likwidacji Zbędnych Składników Majątkowych

Dodano: 2024-01-31 14:41:37

 
nic
© 2013-2024 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego