nic logo
nic logowaniegrafika
CRSZ » Komunikaty »

Uprawnienia w systemie SAP w roku 2024

W związku ze zmianą kadencji Władz Uczelni wszystkich Pracowników korzystających z systemu SAP czeka konieczność odnowienia swoich uprawnień.

Na mocy:

Zarządzenia nr 64 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 17 czerwca 2024 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 38 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 maja 2018 roku w sprawie ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Jagiellońskim (z późn. zm.)

a także

Komunikatu nr 9 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 17 czerwca 2024 roku w sprawie: przedłużenia ważności uprawnień do systemu informatycznego SAP nadanych na okres do 31 sierpnia 2024 roku

uprzejmie informujemy, że uprawnienia Pracowników posiadających ważne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (RODO) na czas dłuższy niż do końca sierpnia 2024 r. otrzymają przedłużenie swoich uprawnień w systemie SAP co najmniej na czas trwania w/w upoważnienia, ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2024 roku.

Tym samym prosimy Państwa o szczegółowe zapoznanie się z w/w dokumentami, jak najszybsze sprawdzenie i ewentualne zaktualizowanie swoich upoważnień do przetwarzania danych osobowych (RODO), a także przygotowanie się do złożenia po 31 sierpnia br. nowego formularza uprawnień (w formie elektronicznej - w aplikacji E-uprawnienia) lub w wersji papierowej, po pobraniu odpowiednich formularzy dostępnych na naszej stronie.

Prosimy jednocześnie, aby nie zwlekać ze składaniem nowych formularzy, stąd też wyznaczony został termin graniczny, tj. do 31 października 2024 roku. Formularze o nadanie/przedłużenie uprawnień złożone po tym terminie mogą spowodować brak uprawnień do pracy w systemie SAP po 1 stycznia 2025 roku.

Dodano: 2024-06-19 09:45:00

 
nic
© 2013-2024 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego