nic logo
nic logowaniegrafika
CRSZ » Komunikaty »

Wgląd dla Kierowników Jednostek Organizacyjnych do bazy danych pracowników UJ w systemie SAP

Zgodnie z pismem Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej z dnia 5 września 2011 roku », opracowana została w systemie SAP nowa funkcjonalność dotycząca wglądu do bazy danych pracowników UJ w zakresie najważniejszych danych kadrowo-płacowych.

Funkcjonalność ta może być udostępniona Prorektorom, Kanclerzowi, Kwestorowi, Dziekanom, Dyrektorom Instytutów, Dyrektorom/Kierownikom Jednostek Poza i Międzywydziałowych oraz Kierownikom Działów Administracji Ogólnouczelnianej na podstawie wniosku » złożonego w Sekcji Utrzymania Systemu Zintegrowanego, ul. Straszewskiego 27, II piętro, pokój 214, potwierdzonego uprzednio przez Kierownika Działu Spraw Osobowych.

Warunkiem zrealizowania wniosku jest złożenie w Dziale Spraw Osobowych upoważnienia do przetwarzania danych osobowych » i oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami o ochronie danych osobowych »

Ze względu na skomplikowaną obsługę raportów, przed rozpoczęciem korzystania z systemu wskazane jest uczestnictwo w indywidualnym szkoleniu, które pomoże Państwu w interpretacji otrzymanych wyników. Na szkolenia można zapisywać się w Zespole Szkoleń Sekcji Wdrożenia Systemu Zintegrowanego (tel. 12 663-3262) oraz w Sekcji Utrzymania Systemu Zintegrowanego (tel. 12 663-3247, 12 663-3249)

Na niniejszej stronie » można zapoznać się z instrukcjami do poszczególnych transakcji.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Sekcją Utrzymania Systemu Zintegrowanego oraz Zespołem Szkoleń Sekcji Wdrożenia Systemu Zintegrowanego.

Dodano: 2011-10-03 13:51:30

 
nic
© 2013-2024 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego