CRSZ » Komunikaty »

Nowe funkcjonalności w Portalu Informacyjnym

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom użytkowników Portalu Informacyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, uprzejmie informujemy, że zostały w nim uruchomione nowe funkcjonalności.

Te dotyczą podglądu zaakceptowanych lub odrzuconych wniosków o nieobecność - zarówno dla pracowników, jak i dla kadry kierowniczej.

W Portalu Informacyjnym UJ - kierownik danej jednostki będzie również mógł teraz na bieżąco kontrolować stan niewykorzystanych urlopów podległych mu pracowników.

Zaakceptowane/Odrzucone wnioski (wgląd dla samoobsługi pracowników)

Dostęp do aplikacji posiadają wszyscy pracownicy, aplikacja dostępna jest z menu:
System samoobsługi pracowników »» Przegląd aktywnych procesów »» Zaakceptowane/Odrzucone wnioski

W raporcie prezentowane jest zestawienie wszystkich decyzji dotyczących wniosków o nieobecność, które podjął użytkownik. Raport prezentuje dane dotyczące decyzji podejmowanej za pomocą Centralnej Listy Roboczej (CLR) Portalu Informacyjnego, a także decyzji podejmowanej za pomocą odnośnika z wiadomości e-mail.

Zaakceptowane/Odrzucone wnioski (wgląd dla samoobsługi menadżerów)

Dostęp do aplikacji posiadają kierownicy jednostek organizacyjnych, aplikacja dostępna jest z menu:
System samoobsługi menadżerów »» Raporty »» Zaakceptowane/Odrzucone wnioski

W raporcie prezentowane jest zestawienie wszystkich decyzji dotyczących wniosków o nieobecność, które podjął użytkownik (kierownik jednostki) i kierownicy jednostek podrzędnych. Raport prezentuje dane dotyczące decyzji podejmowanej za pomoca Centralnej Listy Roboczej (CLR) Portalu Informacyjnego, a także decyzji podejmowanej za pomocą odnośnika z wiadomości e-mail. Z uwagi na ilość prezentowanych danych, standardowo raport wyświetla zakres danych z ostatnich trzech miesięcy. Aplikacja umożliwia także wyświetlanie informacji z konkretnych lat (w tym celu należy użyć przycisków, wybierając odpowiedni rok).

Niewykorzystane limity nieobecności (wgląd dla samoobsługi menadżerów)

Dostęp do aplikacji posiadają kierownicy jednostek organizacyjnych, aplikacja dostępna jest z menu:
System samoobsługi menadżerów »» Raporty »» Niewykorzystane limity nieobecności

W raporcie prezentowane są dane w formie tabelarycznej, dotyczące limitów nieobecności podległych pracowników (także z jednostek podporządkowanych). Oprócz informacji typu: numer osobowy, imię i nazwisko oraz jednostka organizacyjna, prezentowane są także dane: nieobecności pracownika do wykorzystania na dzień wyświetlania raportu (kolumna DW - do wykorzystania), bieżący limit nieobecności pracownika (kolumna LB - limit bieżący) oraz przekroczenie limitu nieobecności pracownia do wykorzystania poza limit bieżący pracownika (kolumna NP - nieobecności przeterminowane).
Prezentowane dane są automatycznie sortowane po kolumnie NP (nieobecności przeterminowane), czyli tak - aby na górze pojawili się pracownicy, którzy mają najwięcej niewykorzystanego przeterminowanego urlopu. Po wybraniu danego pracownika, na wykresie po prawej stronie pojawią się dane szczegółowe jego nieobecności w zestawieniu rocznym. Prezentowane na wykresie dane to liczba nieobecności do wykorzystania w danym roku kalendarzowym, na dzień wyświetlania raportu.

Dodano: 2013-06-26 13:20:00

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego