CRSZ » Komunikaty »

Data deklaracji dla faktur wystawionych przed wykonaniem usługi bądź dostawą towaru

W związku ze zmianami w podatku VAT, wprowadzonymi od 1 stycznia 2014 roku, należy przy wprowadzaniu faktur do systemu, które wystawione są przed dniem wykonania usługi lub dostawy towaru, w polu data deklaracji podatkowej wpisać datę 31.12.9999.


Dodano: 2014-01-23 08:00:00

 
© 2013-2023 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego