CRSZ » Komunikaty »

Procedura zmiany kwoty lub źródła finansowania przy zaakceptowanym wniosku DZP (zakupy spoza kontraktów)

Aktualizacja: sierpień 2019 r.

Zgodnie z zarządzeniem nr 57 Rektora z dnia 5 maja 2017 roku wszelkie zmiany kwoty lub źródła na podpisanym już wniosku do DZP (dla zakupów spoza kontraktów) wymagać będą dodatkowych dokumentów.

W załączniku » (aktualizacja 2019) znajduje się schemat postępowania w zależności od momentu, w którym zaistniała konieczność zmiany kwoty lub zmiany źródła finansowania.

Po dokonaniu zmian w systemie należy wydrukować załącznik do wniosku do DZP » i przekazać do podpisów wraz z zaakceptowanym wcześniej wnioskiem do DZP.

W przypadku konieczności zmniejszenia zaangażowania środków na zamówieniu należy wysłać maila na adres bzp@uj.edu.pl (w przypadku realizacji zakupu we własnym zakresie) lub zaopatrzenie@uj.edu.pl (w przypadku realizacji zakupu przez Dział Zakupów).

Dodano: 2017-05-10 13:40:00

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego