CRSZ » Komunikaty »

Uprawnienia do transakcji ME52N i FMX2

W związku z Pismem okólnym nr 10 Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 9 listopada 2018 r., zgodnie z którym uprawnienia do transakcji ME22N i ME21N będą posiadali jedynie pracownicy Działu Zamówień Publicznych oraz Działu Zakupów, w celu konieczności dokonania jakichkolwiek zmian w ramach tych transakcji należy kontaktować się z wymienionymi wyżej jednostkami drogą mailową.

Możliwości i zasady dokonywania zmian w ramach opisanych transakcjach zostały opisane w komunikacie dostępnym na stronie, do którego załączona została instrukcja postępowania w określonych przypadkach.

Natomiast w celu uporządkowania uprawnień do transakcji ME52N (zmiana zgłoszenia zapotrzebowania) oraz FMX2 (zmiana obliga) od dnia 2 stycznia 2019 r., ustala się następujące nasady:

prośby o zmianę lub usunięcie obliga lub zapotrzebowania należy kierować mailowo do osób z poszczególnych działów wg listy:

1. dla oblig lub zapotrzebowań na MPK, zlecenie (również zlecenia inwestycyjne z projektów niestrukturalnych) lub Centrum zysku do osób zatrudnionych w Dziale Budżetowania, Kontrolingu i Analiz zgodnie z podziałem obowiązków znajdującym się na stronie https://kwestura.uj.edu.pl/pion-kwestora/dzial-budzetowania-kontrolingu-i-analiz jednocześnie do wiadomości Pani Magdaleny Weideman (magdalena.weideman@uj.edu.pl).

2. dla oblig lub zapotrzebowań dot. projektów krajowych (elementy PSP rozpoczynające się od litery K/...) oraz środków z subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego (elementy PSP rozpoczynające się od litery N/...) do:

- Agaty Kruczek (agata.kruczek@uj.edu.pl)
- jednocześnie do wiadomości Pani Moniki Sokołowskiej (monika.sokołowska@uj.edu.pl)
- Ewy Szajdek (ewa.szajdek@uj.edu.pl)
- jednocześnie do wiadomości Pani Moniki Sokołowskiej (monika.sokołowska@uj.edu.pl)

3. dla oblig lub zapotrzebowań dot. projektów zagranicznych (elementy PSP rozpoczynające się od litery Z/...) do:

- Elżbiety Firlej (elzbieta.firlej@uj.edu.pl)
- jednocześnie do wiadomości Pani Jadwigi Karwali (jadwiga.karwala@uj.edu.pl)
- Małgorzaty Klita (malgorzata.klita@uj.edu.pl)
- jednocześnie do wiadomości Pani Jadwigi Karwali (jadwiga.karwala@uj.edu.pl)

4. dla oblig lub zapotrzebowań dot. projektów strukturalnych (elementy PSP rozpoczynające się od litery S/... oraz zlecenia inwestycyjne finansowane z projektów strukturalnych) do:

- Jadwiga Rzepa (jadwiga.rzepa@uj.edu.pl)
- jednocześnie do wiadomości Pani Elżbiety Ćwiklińskiej (elzbieta.cwiklinska@uj.edu.pl)
- Marta Miś (marta.mis@uj.edu.pl)
- jednocześnie do wiadomości Pani Elżbiety Ćwiklińskiej (elzbieta.cwiklinska@uj.edu.pl)

Prośby należy kierować w sytuacji, gdy na Wydziale/Jednostce nie ma osoby upoważnionej przez Dziekana/Kierownika Jednostki do zmiany, bądź usuwania oblig oraz zapotrzebowań.

Aby uzyskać uprawnienia do transakcji FMX2 oraz ME52N należy dostarczyć do Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych UJ na adres:

31-113 Kraków,
ul. Straszewskiego 27/214,
pismo, zgodnie z załączonym wzorem, podpisane przez Dziekana/Kierownika jednostki pozawydziałowej.

Uprawnienia dla użytkowników Collegium Medicum pozostaną bez zmian.

Dodano: 2018-12-31 09:00:00

 
© 2013-2020 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego