CRSZ » Komunikaty »

Uprawnienia do transakcji ME52N i FMX2 - aktualizacja

W związku z Pismem okólnym nr 10 Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 9 listopada 2018 r., zgodnie z którym uprawnienia do transakcji ME22N i ME21N będą posiadali jedynie pracownicy Działu Zamówień Publicznych oraz Działu Zakupów, w celu konieczności dokonania jakichkolwiek zmian w ramach tych transakcji należy kontaktować się z wymienionymi wyżej jednostkami drogą mailową.

Możliwości i zasady dokonywania zmian w ramach opisanych transakcjach zostały opisane w komunikacie dostępnym na stronie, do którego załączona została instrukcja postępowania w określonych przypadkach.Natomiast w celu uporządkowania uprawnień do transakcji ME52N (zmiana zgłoszenia zapotrzebowania) oraz FMX2 (zmiana obliga) od dnia 2 stycznia 2019 r., ustala się następujące zasady:


prośby o zmianę/usunięcie obliga lub zapotrzebowania należy kierować mailowo do osób z poszczególnych działów wg listy:


1. dla oblig lub zapotrzebowań na MPK, zlecenie (również zlecenia inwestycyjne z projektów niestrukturalnych), Centrum zysku lub elementy PSP zaczynające się od K/IIA*, P*, N* do:

- osób zatrudnionych w Dziale Budżetowania, Kontrolingu i Analiz zgodnie z podziałem obowiązków znajdującym się na stronie https://kwestura.uj.edu.pl/pion-kwestora/dzial-budzetowania-kontrolingu-i-analiz

- jednocześnie do wiadomości Pani Katarzyny Nowickiej (katarzyna.nowicka@uj.edu.pl).

2. dla oblig lub zapotrzebowań dot. elementów PSP zaczynających się od U* do:

- Katarzyna Sieja (katarzyna.sieja@uj.edu.pl) i Katarzyna Bociek (katarzyna.bociek@uj.edu.pl)

- jednocześnie do wiadomości Pani Katarzyny Nowickiej (katarzyna.nowicka@uj.edu.pl).

3. dla oblig lub zapotrzebowań dot. projektów krajowych (elementy PSP rozpoczynające się od litery K/... - poza tymi z punktu 1) do:

- Agaty Kruczek (agata.kruczek@uj.edu.pl)
- jednocześnie do wiadomości Pani Moniki Sokołowskiej (monika.sokołowska@uj.edu.pl)
- Ewy Szajdek (ewa.szajdek@uj.edu.pl)
- jednocześnie do wiadomości Pani Moniki Sokołowskiej (monika.sokołowska@uj.edu.pl)

4. dla oblig lub zapotrzebowań dot. projektów zagranicznych (elementy PSP rozpoczynające się od litery Z/...) do:

- Elżbiety Firlej (elzbieta.firlej@uj.edu.pl)
- jednocześnie do wiadomości Pani Jadwigi Karwali (jadwiga.karwala@uj.edu.pl)
- Małgorzaty Klita (malgorzata.klita@uj.edu.pl)
- jednocześnie do wiadomości Pani Jadwigi Karwali (jadwiga.karwala@uj.edu.pl)

5. dla oblig lub zapotrzebowań dot. projektów strukturalnych (elementy PSP rozpoczynające się od litery S/... oraz zlecenia inwestycyjne finansowane z projektów strukturalnych) do:

- osób z Działu Rozliczeń Projektów Strukturalnych zajmującej się danym projektem
- jednocześnie do wiadomości Pani Elżbiety Ćwiklińskiej (elzbieta.cwiklinska@uj.edu.pl)Prośby należy kierować w sytuacji, gdy na Wydziale/Jednostce nie ma osoby upoważnionej przez Dziekana/Kierownika Jednostki do zmiany, bądź usuwania oblig oraz zapotrzebowań.

Uzyskanie uprawnień do transakcji FMX2 oraz ME52N możliwe jest na jeden z dwóch sposobów:

1. wniosek elektroniczny za pośrednictwem strony www.sapiens.uj.edu.pl/uprawnienia (formularz dot. FMX2 i ME52N)

2. wniosek papierowy podpisany przez Dziekana/Kierownika jednostki pozawydziałowej dostarczony do Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych UJ na adres (przez Dziennik Podawczy w Collegium Novum):
30-059 Kraków,
ul. Reymonta 4 pok. 029

Uprawnienia dla użytkowników Collegium Medicum pozostaną bez zmian.

Dodano: 2021-01-08 11:40:00

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego