CRSZ » Komunikaty »

Podróże zagraniczne na PI (UJKR)

Od 16 grudnia 2019 roku wszyscy pracownicy etatowi Uniwersytetu Jagiellońskiego (bez Collegium Medicum) zatrudnieni w jednostkach administracji ogólnouczelnianej zostali objęci pilotażem aplikacji Podróże służbowe w zakresie podróży zagranicznych i są zobligowani do składania zagranicznych wniosków wyjazdowych przez Portal Informacyjny. Od 10 lutego do pilotażu dołączy Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

Aplikacja, podobnie jak w przypadku podróży krajowych, automatyzuje niektóre czynności oraz wprowadza elektroniczny proces akceptacji wniosku wyjazdowego oraz rozliczenia:

- wysłanie wniosku wyjazdowego do akceptacji skutkuje automatycznym utworzeniem rezerwacji środków tj. obliga,
- po akceptacji wniosku zostaje zaewidencjonowana nieobecność w systemie HR,
- zaakceptowanie rozliczenia podróży skutkuje utworzeniem dokumentu księgowego (dotyczy wydatków rozliczanych z pracownikiem).

Poniżej znajduje się szczegółowy opis procesu wnioskowania i rozliczania podróży zagranicznej:

1. Złożenie wniosku wyjazdowego.

Przed wyjazdem w podróż zagraniczną pracownik powinien złożyć wniosek w Portalu Informacyjnym. Wniosek należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, ostateczny termin złożenia wniosku przez osobę wyjeżdżającą to dzień przed rozpoczęciem podróży.
Wnioskować można w dwóch wariantach:
- Wniosek bez planowania kosztów należy złożyć w sytuacji, jeżeli w związku z wyjazdem uczelnia nie będzie ponosiła żadnych kosztów, tj pracownik sam opłaca sobie wyjazd lub wszystkie świadczenia będzie miał zapewnione przez instytucję zapraszającą.
- Wniosek z planowaniem kosztów (instrukcja ») należy złożyć, jeżeli w związku z wyjazdem uczelnia pokrywa koszty wyjazdu, tj np. koszt biletu, opłaty za hotel, opłaty konferencyjnej, diet i innych wydatków związanych z wyjazdem.
Wprowadzenie wydatków na etapie wnioskowania daje gwarancję późniejszego zwrotu poniesionych kosztów.
UWAGA!
Nie ma konieczności drukowania wniosku wyjazdowego.


2. Elektroniczna akceptacja wniosku wyjazdowego.
Informacja o konieczności akceptacji bądź odrzuceniu wniosku, wysyłana jest mailem z możliwością bezpośredniej akceptacji poprzez kliknięcie w odpowiedni link. Równolegle wniosek pojawia się na Centralnej Liście Roboczej w Portalu Informacyjnym.

3. Ewidencja faktury lub innego dokumentu kosztowego.
W przypadku faktur przelewowych i gotówkowych wystawionych na UJ należy je wstępnie wprowadzić do systemu SAP (transakcja FV60). W opisie dokumentu papierowego należy powołać się na numer i pozycję rezerwacji środków automatycznie wygenerowanej przez system do wniosku wyjazdowego.
Jeżeli istnieje konieczność dokonania płatności na podstawie przedpłaty, wówczas należy utworzyć w systemie SAP żądanie zaliczki (transakcja F-47) z powołaniem się na numer i pozycję rezerwacji środków automatycznie wygenerowanej przez system do wniosku wyjazdowego.

4. Rozliczenia podróży przez pracownika na Portalu Informacyjnym.
Rozliczenia podróży służbowej (instrukcja) należy dokonać w Portalu Informacyjnym, w tym samym miejscu, gdzie był składany wniosek wyjazdowy.
UWAGA! Przed wysłaniem rozliczenia do akceptacji w Portalu Informacyjnym, należy dołączyć skany wszystkich dokumentów związanych z rozliczeniem wyjazdu. Następnie należy wydrukować rozliczenie, podpiąć do niego oryginały dokumentów wprowadzonych do systemu SAP i  dostarczyć do Działu Współpracy Międzynarodowej.

Wsparcia technicznego w zakresie obsługi aplikacji udziela Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych UJ (tel. 12 663 3251, 12 663 3261, sapiens.finanse@uj.edu.pl). Wsparcia merytorycznego w zakresie obsługi aplikacji udziela Dział Współpracy Międzynarodowej UJ:

Katarzyna Dziwirek tel. 12 663 1229 katarzyna.dziwirek@uj.edu.pl
Agnieszka Gzyl tel. 12 663 3036 agnieszka.gzyl@uj.edu.pl
Joanna Kliś tel. 12 663 1475 joanna.klis@uj.edu.pl
Iwona Sadowska tel. 12 663 1273 i.sadowska@uj.edu.pl
Dorota Słowik tel. 12 663 1104 dorota.slowik@uj.edu.pl

Najczęściej pojawiające się problemy i sposoby ich rozwiązania można znaleźć w części Pytania i odpowiedzi »

Pozostałe osoby wyjeżdżające w podróż zagraniczną - doktoranci, studenci, wykonawcy/uczestnicy w projektach wypełniają wnioski wyjazdowe papierowe.

Dodano: 2020-02-03 08:00:00

 
© 2013-2020 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego