nic logo
nic logowaniegrafika
CRSZ » Aplikacje » Podróże służbowe » Podróże służbowe - pytania i odpowiedzi »

Pytania i odpowiedzi - Portal Informacyjny - podróże służbowe

1. (WF faktur) W jaki sposób procedować dokumenty finansowe (faktury) związane z podróżami służbowymi? »
2. Co należy zrobić w przypadku pojawienia się komunikatu "Błąd tworzenia obliga..." / "Budżet roczny dla pozycji dokumentu 0000* został przekroczony..."? »
3. Co zrobić w przypadku braku uprawnień do określonego źródła finansowania? »
4. Co zrobić w przypadku niedodania załączników, gdy rozliczenie zostało już wysłane do akceptacji? »
5. Czy doktoranci powinni składać elektroniczny wniosek o podróż na Portalu Informacyjnym (nie dotyczy UJCM)? »
6. Czy pracownicy zatrudnieni na umowę cywilno-prawną powinny składać elektroniczny wniosek o podróż na Portalu Informacyjnym (nie dotyczy UJCM)? »
7. Czy w przypadku wydarzeń odbywających się w Krakowie (np. konferencje) należy składać wniosek o podróż służbową? »
8. Jak postępować w przypadku gdy podróż nie doszła do skutku a wniosek na PI został złożony? »
9. Jak postępować w przypadku gdy podróż posiada status "Rozliczenie zapisane" bądź "Rozliczenie odrzucone", a ma zostać anulowana? »
10. Jak postępować w przypadku gdy w wyniku niewłaściwego opisu merytorycznego rozliczenie podróży zostało odrzucone na PI? »
11. Jak postępować w przypadku podróży łączonej (krajowa i zagraniczna)? »
12. Jak postępować w przypadku podróży łączonej (tylko krajowa)? »
13. Jak postępować z dokumentem faktury/przedpłaty wystawionym na Uniwersytet Jagielloński związanym z wyjazdem służbowym opłaconym przez pracownika? »
14. W jaki sposób można uzyskać uprawnienia do wyświetlania i rozliczania podróży innych pracowników? »
15. W jaki sposób należy rozliczyć dojazd na lotnisko w przypadku wyjazdu zagranicznego? »
16. W jaki sposób upoważnić innego pracownika do składania elektronicznych wniosków o podróż w swoim imieniu? »
17. W jaki sposób wnioskować w przypadku, gdy środkiem transportu jest samochód prywatny? Jakie dokumenty są wymagane przy rozliczeniu takiego wyjazdu służbowego? (dotyczy wyjazdów KRAJOWYCH) »
Komunikaty

Aktualizacja instrukcji: Rozliczenie wniosku o podróż służbową krajową

Aktualizacja instrukcji: Rozliczenie wniosku o podróż zagraniczną

Aktualizacja instrukcji: Wniosek o podróż zagraniczną

Podróże zagraniczne na PI (UJKR) - aktualizacja

Informacja o nowych materiałach przy refundacji kosztów delegacji

Podróże służbowe - zmiana sposobu ewidencjonowania rzeczywistych kosztów przy sposobie płatności "Płatność przez Uczelnię"

Zmiana procedury ewidencji dokumentów w systemie SAP związanych z podróżami służbowymi

Podróże służbowe krajowe na PI (UJKR)

Pilotaż podróży służbowych (krajowych) na Portalu Informacyjnym (dotyczy tylko Collegium Medicum)

Na skróty

strzalka Portal Informacyjny - logowanie
strzalka Zmiana hasła PI/SAP
strzalka Instrukcja zmiany hasła PI/SAP
strzalka Założenie konta PI/SAP dla
doktorantów oraz pracowników UCP
strzalka Procedura zakładania konta PI/SAP dla
pracowników UCP lub
kierowników projektów
strzalka Procedura zakładania konta PI/SAP dla
uczestników Szkół Doktorskich UJ
strzalka Zgłoszenie problemu
w Portalu Informacyjnym UJ
strzalka Sapiens - wszystkie komunikaty

E-uprawnienia SAP UJ

Aplikacja do składania i akceptacji formularzy uprawnień w systemie SAP UJ w trybie on-line.
strzalka E-uprawnienia

Formularze uprawnień

strzalka Uprawnienia ogólne (nowy formularz - plik w formacie PDF)
strzalka Uprawnienia dla kierowników jednostek - dostęp do danych kadrowych i płacowych (plik w formacie PDF)
strzalka Druk wniosku o nadanie uprawnień do transakcji: FMX2 i ME52N (plik w formacie PDF)

RODO

strzalka Upoważnienie do przetarzania danych, Załącznik nr 10 do Polityki Bezpieczeństwa (plik w formacie DOCX)
strzalka Skrócona instrukcja dot. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w UJ w zależności od uprawnień SAP (plik w formacie PDF)

Pomoc zdalna

strzalka Do pomocy zdalnej korzystamy z oprogramowania Microsoft Teams (instrukcja instalacji i udostępniania ekranu w pliku PDF)
 

Spis alfabetyczny

Zobacz listę wszystkich dostępnych pytań i odpowiedzi »
nic
© 2013-2024 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego