nic logo
nic logowaniegrafika
CRSZ » Moduły » Pytania i odpowiedzi SAP »

SAP - Pytania i odpowiedzi

Co należy zrobić w przypadku pojawienia się komunikatu "Błąd tworzenia obliga..." / "Budżet roczny dla pozycji dokumentu 0000* został przekroczony..."?

Przykładowe komunikaty:
- "Błąd tworzenia obliga FMAVC 005 00001 15,00 PLN (FIFM PP Kontrola dostępności) 9H/2016/810***03/501",
- "Budżet roczny dla pozycji dokumentu 00001 został przekroczony o 15,00 PLN (FIFM PP Kontrola dostępności) w 9H/2016/810***03/501."

oznaczają, że na podanym we wniosku źródle finansowania nr 810***03, na pozycji finansowej 501 nie ma środków. W takiej sytuacji należy skontaktować się z Działem Kontrolingu.

UWAGA! Rezerwacje środków dla podróży służbowych, których celem jest szkolenie tworzą się na pozycji finansowej 105 przy finansowaniu z MPK-u.

 
nic
© 2013-2024 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego