CRSZ » Moduły » Pytania i odpowiedzi SAP »

SAP - Pytania i odpowiedzi

Czy doktoranci powinni składać elektroniczny wniosek o podróż na Portalu Informacyjnym (nie dotyczy UJCM)?

Zgodnie z komunikatem nr 35 Prorektora UJ ds. współpracy międzynarodowej z dnia 8 grudnia 2020 roku, doktoranci ze szkół doktorskich powinni składać elektroniczne wnioski o podróż zagraniczną.

Zgodnie z komunikatem nr 18 Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej i Prorektora UJ ds. dydaktyki z 2 czerwca 2017 roku, doktoranci ze szkół doktorskich powinni składać elektroniczne wnioski o podróż krajową.

W celu uzyskania dostępu do Portalu Informacyjnego, taki doktorant powinien wysłać ze swojej skrzynki pocztowej w domenie doctoral.uj.edu.pl wiadomość na adres sapiens.basis@uj.edu.pl z prośbą o nadanie dostępu do Portalu Informacyjnego. Dla szybszego procedowania sprawy prosimy użyć następującego tematu wiadomości: "Dostęp do podróży służbowych dla doktorantów".

 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego