CRSZ » Historia »

Historia

31 marca 2014 roku - start produktywny etapu 3.4 - SEM - Zarządzanie strategiczne.

31 marca 2014 roku - start produktywny i odbiór etapu 1.3.2 - RE, IM, PM (Inwestycje, Infrastruktura, Zarz. Nieruchomościami).

31 marca 2014 roku - zakończenie etapu 1.5.3 - zagadnienia integracyjne Etapu 1.

26 marca 2014 roku - start produktywny etapu 1.4.1 - Workflow, DMS.

19 lutego 2014 roku - start produktywny etapu 1.3.3 - ZP Zamówienia Publiczne (Zakupy).

4 października 2013 roku - odbiór etapu 3.2 - Obsługa Toku Studiów.

5 lutego 2013 roku - przygotowanie do startu produktywnego i start produktywny etapu 3.1 - Obsługa Toku Studiów (FI-CA).

16 października 2012 roku - start produktywny etapu 1.3.1 i jego odbiór - dla funkcjonalności FI-TV, FI-TV na Portalu (Zarządzanie podróżami służbowymi).

25 kwietnia 2012 roku - odbiór etapu 1.5.1 - Portal Informacyjny UJ (EP).

28 marca 2012 roku - odbiór warunkowy etapu 1.5.1 - Portal Informacyjny UJ (EP).

1 marca 2012 roku - pilotażowy start Portalu Informacyjnego UJ - rozszerzenie na kolejne jednostki uczelni.

10 stycznia 2012 roku - pilotażowy start Portalu Informacyjnego UJ, obejmujący kilka wybranych jednostek.

28 października 2011 - odbiór etapu 1.4 - Hurtownia Danych.

26 września 2011 - odbiór przeniesionego do etapu 1.5 zakresu obszaru badania naukowe (PS).

7 czerwca 2010 - odbiór etapu 1.2 - kadry i płace (HR-PA, HR-PY).

19 stycznia 2010 - odbiór etapu 2 - badania naukowe (PS).

15 grudnia 2009 - zgłoszono do odbioru Hurtownię Danych.

lipiec 2009 - warunkowy odbiór etapu 1.2 - kadry i płace (HR-PA, HR-PY); pierwsze produktywne naliczenie listy płac.

22 maja 2009 - warunkowy odbiór etapu 2: badania naukowe (PS).

22 maja 2009 - odbiór etapu 1.1: finanse-księgowość (FI, FI-TR), gospodarka środkami trwałymi (FI-AA), sprzedaż i dystrybucja (SD), zamówienia (MM), controlling (CO), przepływy środków pieniężnych (FM).

10 stycznia 2008 - start produktywny, rozpoczęcie eksploatacji pierwszych funkcjonalności systemu: finanse-księgowość (FI, FI-TR), sprzedaż i dystrybucja (SD), zamówienia (MM), controlling (CO), przepływy środków pieniężnych (FM).

Grudzień 2007 - Testy systemu, szkolenia użytkowników końcowych.

Listopad 2007 - Zakończona została wstępna konfiguracja systemu i szkolenia użytkowników kluczowych.

Lipiec 2007 - Zakończone prace nad koncepcją wdrożenia.

Kwiecień 2007 - Analiza przedwdrożeniowa została zakończona. Zdefiniowano w niej podstawowe procesy na Uniwersytecie, które powinny być wspierane przez system.

5 stycznia 2007 - Oficjalny start projektu "Kick-off".

6 listopada 2006 roku - nastąpiło podpisanie umowy o realizację wdrożenia i utrzymania systemu mySAP przez Konsorcjum firm (Siemens sp. z o.o., SAP Polska sp. z o.o., Prokom Software SA). Wdrożenie na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzi firma Siemens, która jest największym klientem SAP na świecie oraz posiada trzydziestoletnie doświadczenie we wdrażaniu SAP. W Polsce działa od 10 lat. Projekt obejmuje Wdrożenie na Uniwersytecie Jagiellońskim Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz jego utrzymanie i aktualizację do 10 lat od dnia podpisania umowy.

13 października 2006 roku - nastąpiło ostateczne rozstrzygnięcie procedury przetargowej

29 kwietnia 2004 roku - ogłoszony został przetarg 4U-2004 (w trybie negocjacji z ogłoszeniem) na zakup, wdrożenie i utrzymanie informatycznego systemu wspomagania zarządzania uczelnią

2003 rok - Uniwersytet Jagielloński podjął decyzję o zakupie nowego systemu informatycznego. Pojawiła się propozycja wspólnego zakupu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią - cztery uczelnie (Politechnika Warszawska, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) zawarły porozumienie o wspólnym prowadzeniu postępowania w sprawie zakupu odpowiedniego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie.

© 2013-2021 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego