CRSZ » Raporty dla kierowników » Instrukcje SAP »

Instrukcje - Raporty dla kierowników jednostek

Zobacz instrukcje:

Raporty zbiorcze »

Raporty badania naukowe »

Raporty budżet »

Raporty zakupy »

Raporty sprzedaż »

Raporty pozycji pojedynczych »

Raporty kadrowo-płacowe »

Obsługa raportów »


Alfabetyczna lista wszystkich dostępnych instrukcji:
1. Eksport danych raportu do pliku zewnetrznego »
FMKFR01, S_ALR_870133 40, FBL1N
Aktualizacja: 29.06.2009 r.
2. Przegląd osób/jednostek przypisanych do projektu »
CNPAR
Raport umożliwia przegląd struktury osobowej i podmiotowej w projekcie - w pojedynczym elemencie PSP lub grupie.
Aktualizacja: 18.03.2009 r.
3. Raport - Badania okresowe, szkolenia BHP »
ZHRDATOSTBAD
Aktualizacja: 3.10.2011 r.
4. Raport - nagrody jubileuszowe »
Y_DEV_94000010
Aktualizacja: 3.10.2011 r.
5. Raport - ostatnia podwyżka »
ZHR_OST_PODWYZKA_DZ
Aktualizacja: 3.10.2011 r.
6. Raport - płeć pracowników według wieku »
S_PH9_46000218
Aktualizacja: 3.10.2011 r.
7. Raport - przyjęcia i zwolnienia »
S_PH9_46000223
Aktualizacja: 3.10.2011 r.
8. Raport - stan urlopów »
Z_STAN_URLOPOW_V2
Aktualizacja: 23.10.2018 r.
9. Raport - Wykształcenie »
S_PH9_46000224
Aktualizacja: 3.10.2011 r.
10. Raport - wynagrodzenia »
Y_DEV_94000017
Aktualizacja: 3.10.2011 r.
11. Raport księgowy z listy płac za dany miesiąc »
ZHR_LISTAPLAC_DZIEK
Aktualizacja: 3.10.2011 r.
12. Raport PNT-01 »
ZHRPNT01K
Aktualizacja: 12.01.2010 r.
13. Raport pozycji pojedynczych (przychodów i wydatków) dla Centrum Zysku »
KE5Z
Aktualizacja: 07.05.2009 r.
14. Raport zbiorczy memoriałowy dla Grupy Centrum Zysku »
S_ALR_87013340
Raport zbiorczy memoriałowy (przychodów i wydatków) dla Grupy Centrum Zysku.
Aktualizacja: 18.03.2009 r.
15. Raport zbiorczy z wykonania budżetu »
ZBUDZJEDN
Raport zbiorczy kasowy
Aktualizacja: 18.03.2009 r.
16. Wyciągi dla raportów »
ZBUDZJEDN
Aktualizacja: 1.07.2009 r.
17. Wyświetlanie danych budżetu dla stanowiska finansowego »
ZFM2, FMKFR01, ZFM
Raport zawiera: budżet, obliga, rozrachunki, płatności, dostępne środki.
18. Wyświetlanie danych w PA20 - 0000 Zdarzenia »
PA20
Aktualizacja: 3.10.2011 r.
19. Wyświetlanie danych w PA20 - 0001 Przypisanie organizacyjne »
PA20
Aktualizacja: 3.10.2011 r.
20. Wyświetlanie danych w PA20 - 0008 Wynagrodzenie podstawowe »
PA20
Aktualizacja: 3.10.2011 r.
21. Wyświetlanie danych w PA20 - 0014 Okresowe płatności »
PA20
Aktualizacja: 3.10.2011 r.
22. Wyświetlanie danych w PA20 - 0015 Dodatkowe płatności »
PA20
Aktualizacja: 3.10.2011 r.
23. Wyświetlanie danych w PA20 - 0016 Elementy umowy »
PA20
Aktualizacja: 3.10.2011 r.
24. Wyświetlanie danych w PA20 - 0022 Wykształcenie »
PA20
Aktualizacja: 3.10.2011 r.
25. Wyświetlanie danych w PA20 - 0027 Rozdział kosztów »
PA20
Aktualizacja: 6.10.2011 r.
26. Wyświetlanie danych w PA20 - 0028 Medycyna pracy, BHP »
PA20
Aktualizacja: 3.10.2011 r.
27. Wyświetlanie danych w PA20 - 0034 Pełnione funkcje »
PA20
Aktualizacja: 3.10.2011 r.
28. Wyświetlanie danych w PA20 - 0105 Komunikacja »
PA20
Aktualizacja: 3.10.2011 r.
29. Wyświetlanie danych w PA20 - 0184 Ordery, Odznaczenia, Nagrody, Kary »
PA20
Aktualizacja: 3.10.2011 r.
30. Wyświetlanie danych w PA20 - 0219 Miejsce pracy »
PA20
Aktualizacja: 6.10.2011 r.
31. Wyświetlanie danych w PA20 - 2001 Nieobecności »
PA20
Aktualizacja: 3.10.2011 r.
32. Wyświetlanie danych w PA20 - 9001 Kariera naukowa »
PA20
Aktualizacja: 3.10.2011 r.
33. Wyświetlanie danych w PA20 - 9002 Pensum »
PA20
Aktualizacja: 6.10.2011 r.
34. Wyświetlanie danych w PA20 - 9004 Dodatkowe miejsce pracy »
PA20
Aktualizacja: 6.10.2011 r.
35. Wyświetlanie danych w PA20 - 9025 Ocena nauczyciela akademickiego »
PA20
Aktualizacja: 7.10.2011 r.
36. Wyświetlanie listy pozycji pojedynczych dostawcy »
FBL1N
Raport przedstawia listę oraz status wszystkich dokumentów kosztowych.
37. Wyświetlanie listy pozycji pojedynczych odbiorcy »
FBL5N
Aktualizacja: 06.12.2023 r.
38. Wyświetlanie pozycji pojedynczych kosztów dla MPK lub grup MPK »
KSB1
Aktualizacja: 07.05.2009 r.
39. Wyświetlanie wstępnie wprowadzonych faktur bez zamówienia »
FBV3
Umożliwia analizę faktur wprowadzonych do systemu SAP.
40. Zestawienie danych elementów PSP »
ZDANE_PSP
Aktualizacja: 09.04.2018 r.
41. Zestawienie faktur sprzedażowych »
ZSDF
Aktualizacja: 06.12.2023 r.
42. Zestawienie memoriałowe budżetu i wydatków na PSP »
S_ALR_87013570
Umożliwia analizę finansową realizowanych projektów
© 2013-2023 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego