CRSZ » Moduły » Controlling »

Controling

Instrukcje

Opis modułu

W module CONTROLLING zamieszczone są instrukcje stanowiskowe oraz informacje dotyczące planowania oraz monitorowania ponoszonych kosztów i osiąganych przychodów jednostek Uczelni.
© 2013-2023 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego