CRSZ » Moduły » Gospodarka nieruchomościami »

Gospodarka nieruchomościami

Instrukcje

Opis modułu

W module GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI zamieszczone są instrukcje stanowiskowe oraz informacje dotyczące:
- zarządzania obiektami budowlanymi nieruchomoci oraz obiektami infrastruktury technicznej towarzyszącymi obiektom nieruchomości,
- procesów utrzymania i eksploatacji obiektów budowlanych oraz obiektów infrastruktury technicznej.
© 2013-2023 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego