CRSZ » Moduły » Środki pieniężne »

Środki pieniężne

Instrukcje

Opis modułu

W module ŚRODKI PIENIĘŻNE zamieszczone są instrukcje stanowiskowe oraz informacje pomocne przy tworzeniu banku własnego, księgowaniu wyciągu bankowego oraz obsłudze płatności wewnętrznych i zewnętrznych.
© 2013-2023 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego