CRSZ » Aplikacje » Portal Informacyjny - Wniosek o przyznanie ¶wiadczeń z ZF¦S » Portal Informacyjny - Wniosek o przyznanie ¶wiadczeń z ZF¦S - instrukcje »

Portal Informacyjny - wniosek o przyznanie ¶wiadczeń z ZF¦S

Na niniejszej stronie znajdziecie Państwo informacje oraz instrukcje zwi±zane z procesem obsługi wniosku o przyznanie ¶wiadczeń z ZF¦S na Portalu Informacyjnym UJ.
1. Wniosek o przyznanie ¶wiadczeń z ZF¦S (UJCM)
Aktualizacja: 01.06.2021 r.
2. Wniosek o przyznanie ¶wiadczeń z ZF¦S (UJKR)
Aktualizacja 14.04.2021 r.
© 2013-2024 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego