CRSZ » Nowe funkcjonalności - Portal Informacyjny UJ »

Nowe funkcjonalności - Portal Informacyjny UJ

Wnioski premiowe

Od 01.02.2016 r. kierownicy jednostek objętych pilotażem mogą wnioskować o premię uznaniową (UJ) / podwyższoną (CM) za pośrednictwem Portalu informacyjnego. System zaczytuje na ekranie elektronicznego wniosku listę podległych pracowników, dla których kierownik może zawnioskować o premię, a po jego wysłaniu wniosek trafia do kolejnych osób akceptujących, m.in. Kwestora i Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej. Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem »

Gdzie jest mój wniosek?

Dzięki tej funkcjonalności możliwe jest sprawdzenie przebiegu swojego wysłanego i niezatwierdzonego przez przełożonego elektronicznego wniosku o urlop wypoczynkowy w Portalu Informacyjnym UJ.
W przyszłości funkcjonalność ta będzie rozszerzona o kolejne moduły.

Kalendarz zespołu

Wyświetla informacje o obecności lub nieobecności w danym czasie osób pracujących w Twojej jednostce/jednostkach organizacyjnych UJ.
Za pośrednictwem reguł uprawnień możesz przekazać dostęp do swojego kalendarza innemu pracownikowi.
© 2013-2020 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego