CRSZ » Moduły » Badania naukowe »

Badania naukowe

Instrukcje

Przydatne pliki

Opis modułu

W module BADANIA NAUKOWE zamieszczone są instrukcje stanowiskowe oraz informacje obejmujące obsługę danych podstawowych oraz raporty dotyczące projektów realizowanych przez jednostki Uczelni.
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego