CRSZ » Aplikacje » Portal Informacyjny - UCP »

Portal Informacyjny - umowy cywilno-prawne

Instrukcje

Pytania i odpowiedzi

Opis modułu

Na niniejszej stronie znajdują się informacje oraz instrukcje związane z obsługą umów cywilno-prawnych na Portalu Informacyjnym UJ.
© 2013-2023 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego