CRSZ » Moduły » FI-CA - obsługa studentów »

FI-CA - obsługa studentów

Instrukcje - wszystkie

Instrukcje - dla Jednostek

Opis modułu

W module FICA zamieszczone są instrukcje stanowiskowe oraz informacje techniczne dotyczące obsługi finansowo-księgowej rozrachunków ze studentami.

Komunikaty

Aktualizacja instrukcji: Raport pozycji wpłat do wyjaśnienia w FICA

Aktualizacja instrukcji: Fakturowanie FICA

Aktualizacja instrukcji: Wprowadzanie alternatywnego płatnika FICA

Aktualizacja instrukcji: Faktura proforma

Aktualizacja instrukcji: Generowanie formularzy PIT-11

Proces monitowania w SAP FICA

Zasady wystawiania należności/korekt z tytułu czesnego w systemie SAP FICA

Wykaz wystawionych z systemu USOS lub SAP FICA korekt należności z tytułu usług edukacyjnych w danym miesiącu

Rozrachunki ze studentami w nowym module SAP FICA

Dokumenty opłat za studia, przekazywane z Jednostek do Kwestury

Na skróty

Portal Informacyjny - logowanie
Zmiana hasła PI/SAP
Instrukcja zmiany hasła PI/SAP
Założenie konta PI/SAP dla
doktorantów oraz pracowników UCP
Procedura zakładania konta PI/SAP dla
pracowników UCP lub
kierowników projektów
Procedura zakładania konta PI/SAP dla
uczestników Szkół Doktorskich UJ
Sapiens - wszystkie komunikaty

E-uprawnienia SAP UJ

Aplikacja do składania i akceptacji formularzy uprawnień w systemie SAP UJ w trybie on-line.
E-uprawnienia

Formularze uprawnień

Uprawnienia ogólne (nowy formularz - plik w formacie PDF)
Uprawnienia dla kierowników jednostek - dostęp do danych kadrowych i płacowych (plik w formacie PDF)
Druk wniosku o nadanie uprawnień do transakcji: FMX2 i ME52N (plik w formacie PDF)

RODO

Upoważnienie do przetarzania danych, Załącznik nr 10 do Polityki Bezpieczeństwa (plik w formacie DOCX)
Skrócona instrukcja dot. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w UJ w zależności od uprawnień SAP (plik w formacie PDF)

Pomoc zdalna

Do pomocy zdalnej korzystamy z oprogramowania Microsoft Teams (instrukcja instalacji i udostępniania ekranu w pliku PDF)
 
© 2013-2023 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego