CRSZ » Aplikacje » Portal Informacyjny - środki trwałe »

Portal Informacyjny - środki trwałe

Instrukcje

Opis modułu

Na niniejszej stronie znajdują się informacje oraz instrukcje związane z obsługą środków trwałych na Portalu Informacyjnym UJ.
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego