CRSZ » Moduły » Sprzedaż i dystrybucja »

Sprzedaż i dystrybucja

Instrukcje

Pytania i odpowiedzi

Opis modułu

W module SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA zamieszczone są instrukcje stanowiskowe oraz informacje dotyczące procesów sprzedażowych realizowanych przez Uczelnię.

Komunikaty

Informacja dotycząca wystawiania faktur za opłaty konferencyjne

Informacja dot. wystawiania not zewnętrznych z tytułu kar umownych

Informacja o nowych materiałach przy refundacji wynagrodzeń

Zmiany w podatku VAT od 2014 roku - prezentacja

Szkolenia dotyczące zmian w podatku VAT

Zmiany w rozliczaniu opłat konferencyjnych

Nowy dokument - dowód sprzedaży

Na skróty

Portal Informacyjny - logowanie
Zmiana hasła PI/SAP
Instrukcja zmiany hasła PI/SAP
Założenie konta PI/SAP dla
doktorantów oraz pracowników UCP
Procedura zakładania konta PI/SAP dla
pracowników UCP lub
kierowników projektów
Procedura zakładania konta PI/SAP dla
uczestników Szkół Doktorskich UJ
Sapiens - wszystkie komunikaty

E-uprawnienia SAP UJ

Aplikacja do składania i akceptacji formularzy uprawnień w systemie SAP UJ w trybie on-line.
E-uprawnienia

Formularze uprawnień

Uprawnienia ogólne (nowy formularz - plik w formacie PDF)
Uprawnienia dla kierowników jednostek - dostęp do danych kadrowych i płacowych (plik w formacie PDF)
Druk wniosku o nadanie uprawnień do transakcji: FMX2 i ME52N (plik w formacie PDF)

RODO

Upoważnienie do przetarzania danych, Załącznik nr 10 do Polityki Bezpieczeństwa (plik w formacie DOCX)
Skrócona instrukcja dot. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w UJ w zależności od uprawnień SAP (plik w formacie PDF)

Pomoc zdalna

Do pomocy zdalnej korzystamy z oprogramowania Microsoft Teams (instrukcja instalacji i udostępniania ekranu w pliku PDF)
 
© 2013-2023 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego