CRSZ » Moduły » Płace »

Płace

Instrukcje

Pytania i odpowiedzi

Przydatne pliki

Opis modułu

W module PŁACE zamieszczone są instrukcje stanowiskowe oraz informacje pomocne w obsłudze systemu SAP w zakresie rejestracji danych podstawowych, naliczania i księgowania list płac, raportowania do ZUS, US oraz GUS.

Komunikaty

Dodatkowe informacje na wniosku do umów cywilno-prawnych (dotyczy UJKR)

Procedura postępowania w przypadku zmian i usuwania wniosków do umów cywilno-prawnych (dotyczy UJKR)

Wgląd dla Kierowników Jednostek Organizacyjnych do bazy danych pracowników UJ w systemie SAP

Lista składników wynagrodzeń na pasku w formacie elektronicznym

Wnioski do umów cywilno-prawnych – narzuty

Tworzenie wniosków do umów cywilno-prawnych w systemie SAP

Na skróty

Portal Informacyjny - logowanie
Zmiana hasła PI/SAP
Instrukcja zmiany hasła PI/SAP
Założenie konta PI/SAP dla
doktorantów oraz pracowników UCP
Procedura zakładania konta PI/SAP dla
pracowników UCP lub
kierowników projektów
Procedura zakładania konta PI/SAP dla
uczestników Szkół Doktorskich UJ
Sapiens - wszystkie komunikaty

E-uprawnienia SAP UJ

Aplikacja do składania i akceptacji formularzy uprawnień w systemie SAP UJ w trybie on-line.
E-uprawnienia

Formularze uprawnień

Uprawnienia ogólne (nowy formularz - plik w formacie PDF)
Uprawnienia dla kierowników jednostek - dostęp do danych kadrowych i płacowych (plik w formacie PDF)
Druk wniosku o nadanie uprawnień do transakcji: FMX2 i ME52N (plik w formacie PDF)

RODO

Upoważnienie do przetarzania danych, Załącznik nr 10 do Polityki Bezpieczeństwa (plik w formacie DOCX)
Skrócona instrukcja dot. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w UJ w zależności od uprawnień SAP (plik w formacie PDF)

Pomoc zdalna

Do pomocy zdalnej korzystamy z oprogramowania Microsoft Teams (instrukcja instalacji i udostępniania ekranu w pliku PDF)
 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego