CRSZ » Moduły » Płace »

Płace

Instrukcje

Pytania i odpowiedzi

Przydatne pliki

Opis modułu

W module PŁACE zamieszczone są instrukcje stanowiskowe oraz informacje pomocne w obsłudze systemu SAP w zakresie rejestracji danych podstawowych, naliczania i księgowania list płac, raportowania do ZUS, US oraz GUS.
© 2013-2021 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego