CRSZ » Moduły » Kadry »

Kadry

Instrukcje

Pytania i odpowiedzi

Przydatne pliki

Opis modułu

W module KADRY znajdziemy instrukcje stanowiskowe oraz informacje techniczne dotyczące obsługi systemu SAP w obszarze administracji personalnej (opracowanie danych pracownika, struktury organizacyjnej UJ).

Komunikaty

Dodano instrukcję: Wyświetlanie wniosków o nieobecność w systemie SAP

Aktualizacja instrukcji: Tworzenie wniosku o wynagrodzenie uzupełniające

Aktualizacja instrukcji: Tworzenie wniosku o dodatek specjalny

Dodano instrukcję: Raport wniosków o dodatki lub wynagrodzenie uzupełniające

Elektroniczne wnioski o zmianę urlopu wypoczynkowego w Portalu Informacyjnym - wszystkie jednostki organizacyjne UJ (nie dotyczy Collegium Medicum)

Aktualizacja instrukcji: Infotyp0034 - infotyp0014

Aktualizacja instrukcji: Instrukcja obsługi aplikacji ZHR_HZD1_DS w systemie SAP dotycząca oświadczeń o dziedzinie i dyscyplinie oraz oświadczeń w sprawie zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową

Dodatkowe informacje na wniosku do umów cywilno-prawnych (dotyczy UJKR)

Procedura postępowania w przypadku zmian i usuwania wniosków do umów cywilno-prawnych (dotyczy UJKR)

Minimum kadrowe do kierunków w systemie SAP

Wgląd dla Kierowników Jednostek Organizacyjnych do bazy danych pracowników UJ w systemie SAP

Wnioski do umów cywilno-prawnych – narzuty

Tworzenie wniosków do umów cywilno-prawnych w systemie SAP

Na skróty

Portal Informacyjny - logowanie
Zmiana hasła PI/SAP
Instrukcja zmiany hasła PI/SAP
Założenie konta PI/SAP dla
doktorantów oraz pracowników UCP
Procedura zakładania konta PI/SAP dla
pracowników UCP lub
kierowników projektów
Procedura zakładania konta PI/SAP dla
uczestników Szkół Doktorskich UJ
Sapiens - wszystkie komunikaty

E-uprawnienia SAP UJ

Aplikacja do składania i akceptacji formularzy uprawnień w systemie SAP UJ w trybie on-line.
E-uprawnienia

Formularze uprawnień

Uprawnienia ogólne (nowy formularz - plik w formacie PDF)
Uprawnienia dla kierowników jednostek - dostęp do danych kadrowych i płacowych (plik w formacie PDF)
Druk wniosku o nadanie uprawnień do transakcji: FMX2 i ME52N (plik w formacie PDF)

RODO

Upoważnienie do przetarzania danych, Załącznik nr 10 do Polityki Bezpieczeństwa (plik w formacie DOCX)
Skrócona instrukcja dot. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w UJ w zależności od uprawnień SAP (plik w formacie PDF)

Pomoc zdalna

Do pomocy zdalnej korzystamy z oprogramowania Microsoft Teams (instrukcja instalacji i udostępniania ekranu w pliku PDF)
 
© 2013-2023 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego